Ellis van Midden

is na een opleiding in de Engelse taal- en letterkunde en ruime ervaring in
verschillende algemene uitgeverijen sinds 2002 zelfstandig werkzaam in
de redactie en vormgeving van boekuitgaven.

«De greep uit de kast laat zien wat een schat aan boeken er in de loop
van de tijd is langsgekomen. Het geeft voldoening om daar in zekere mate
aan te hebben meegewerkt.»

«De boekverzorging, dat wil zeggen het omslagontwerp en de paginaopmaak,
vereist een andere blik dan de redactie. Een zorgvuldige vormgeving, die is
afgestemd op de inhoud, kan enorm bijdragen aan de toegankelijkheid van
een boek.»